Finansal Planlama

Finansal planlama işletmelerin faaliyet sırasında ortaya çıkacak her türlü nakit giriş çıkışlarının önceden bir programa bağlanmasını ifade eder.

Finansal planlama, işletmenin planlama sürecinin bir bölümünü kapsamaktadır.

Genel olarak, planlama karın arttırılması, karar almanın geliştirilmesi ve hatta sayısının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Finansal Planlar ile Ulaşılmak İstenenler;

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken fonları sağlamak.

Finansman maliyetini en aza indirmek için en uygun koşullarda fon sağlamak.

İşletme sahiplerinin işletme üzerindeki denetimlerini yitirmeden maliyetler ile riskler arasında denge sağlamak.

İşletmenin finansal yapısını değişken koşullara uydurmak.

Beklenen nakit fazlalıklarını zamanında verimli kılmak finansal açıklara önceden çare aramak ve finansal dengeyi korumak.