Neden Ankaant Danışmanlık?

ANKAANT FİNANSAL DANIŞMALIK aile işletmeleri, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere tüm firmaların başvurduğu saha uygulamalı, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerle danışmanlık hizmeti sunmanın yanı sıra işletmelerin sorunlarına hızlı ve alternatif çözümler sunmaktayız.

Danışmanlık sürecinde;

İşletme maliyetlerini doğru hesaplamak.

Departmanların verimliliği ve personellerin doğru yönetilmesi.

İşletme için fayda sağlamayan süreçlerin iyileştirilmesi veya yeniden yapılandırılması.

Mevcut kaynakları verimli kullanımı.

Muhasebe & Finans süreçlerinin iyileştirilmesi.

Üretim süreçlerinin yenilenmesi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması.


 Dünya ekonomisi ile entegre edilmesi sağlanmaktadır. 

Verimli ve etkin iş ortamının oluşturulmasında İnsan Kaynakları Yönetimi'nin kurulması ve yeniden yapılandırılması. Performans sistemi ve etkili insan yönetimi modelinin oturtulması. Gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılması.

İnsan kaynağı değişikliklerinin yapılması. 

Şirketin kar, büyüme ve verimliliğini arttıracak süreç iyileştirmelerine odaklanarak ihtiyaç duyulan departmanlara gerekli görülen konularda danışmanlık verilmesi.