İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri

ü  İnsan Kaynakları politikası oluşturmak,

ü  Şirketin reel organizasyon şemasının oluşturulması,

ü  Verimi arttırmak için ihtiyaç duyulan yeni birimlerin kurulumu,

ü  Departman bazında organizasyon şemalarının oluşturulması,

ü  Departman bazlı norm kadro analizi ve sonucunda işletme için gerekli kadroların belirlenerek revizelerin yapılması,

ü  Yöneticileri yetkinlik anketleri düzenleyerek potansiyel ölçümlerini yapmak,

ü  Personel özlük işlemleri 4857 sayılı iş kanununa uygunluk denetimleri yapmak, gerekli iyileştirme önerilerini yönetime sunmak, onaylanan iyileştirmelerin uygulanmasını sağlamak,

ü  Personel iş sözleşmelerinin güncel iş kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yeniden hazırlanması,

ü  Çalışma yönetmelikleri, talimatları ve prosedürleri hazırlamak,

ü  Öneri, ödül, ücret ve disiplin sistemini kurmak,

ü  Disiplin ve sorun çözüm sisteminin kurulması, ilgili kurulların oluşturulması ve disiplin yönetmeliklerinin oluşturulması,

ü  Performans değerlendirme yönetimi kurulumu,

image

Ankaant İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmet Sürecimiz;

ü  İnsan Kaynakları Denetim Süreci:

İşletmedeki insan kaynağı fonksiyonlarının etkinliğini değerlendirmek, verimliliğini artırmak ve süreçlerin yasalara uygunluğunun denetimini kapsar. Denetimler insan kaynakları faaliyetlerinin kurumun stratejilerine paralel olmasını sağlar.

ü  İnsan Kaynakları Yönetim Süreci:

ü  Organizasyonel yapının oluşturulması,

ü  İş tanımlarının hazırlanması, (Çalışma planları,talimat ve prosedürler )

ü  Yönetmelikler ve görev tanımlarının oluşturulması,

ü  Yetkinlik Modelleme,