Kurumsal Strateji Planlamanın Önemi

Kurumsal Strateji Planlamanın Önemi

Bir şirketteki bilgi sistemleri projeleri için yönetim yapısının unsurlarından biri de kurumsal stratejik planlamadır. Projelerin önem derecesine göre sıralanmasını ve işleyişini bu unsur altında çalışanlar belirlemektedir de denebilir.

Kurumsal firmaların bilgi sistemleri projeleri ve şirketin sürdürdüğü diğer projelerin zirvesinde kurumsal stratejik planlama grubu ve bilgi sistemi yönlendirme komitesi bulunmaktadır. Kurumsal stratejik planlama grubu, firmanın yeni sistemlerin geliştirilmesini gerektirebilecek stratejik planını geliştirmekten sorumludur. Genellikle bu grup, firma performansının objektif ölçümleri geliştirmekte ve bir veya birkaç önemli performans göstergesinde önemli bir gelişme sağlayabilecek BT ​​projelerini desteklemeyi seçmektedir. Bu performans göstergeleri firmanın yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir ve değerlendirilir.

Bilgi sistemleri yönlendirme komitesi sistem geliştirme ve işletimden sorumlu üst yönetim grubundan oluşmaktadır. Yönlendirme komitesi, tüm firmaların tüm departmanlarındaki sistemlerin planlarını inceler ve onaylayabilir, sistemleri koordine etmeyi ve entegre etmeyi amaçlamakta ve zaman zaman belirli bilgi sistemleri projelerinin seçiminde yer almaktadır. Bu grubun üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu tarafından kararlaştırılan temel performans göstergeleri konusunda da keskin bir bilinci olmaktadır.

Proje ekibi, bilgi sistemleri yöneticileri ve çeşitli özel bilgi sistemleri projelerini denetlemekten sorumlu son kullanıcı yöneticilerinden oluşan bir proje yönetim grubu tarafından denetlenebilmektedir. Karar alma işi ekibin inisiyatifine de bırakılabilmektedir. Proje ekibi, bağımsız sistem projelerinde doğrudan sorumludur. Sistem analistleri, ilgili son kullanıcı iş alanlarından uzmanlar, uygulama programcıları ve belki de veri tabanı uzmanlarından oluşmaktadır. Proje ekibinin büyüklüğü ve etkinliği, sistem çözümünün zorluk derecesine göre değişmektedir.

Web Development