Kurumsal Strateji

Kurumsal Strateji

Bir firmanın yönetiminde günümüz koşullarında kurumsal stratejik planlamaya gereklilik duyulmaktadır. Stratejik planlama sayesinde firma çalışanları, yönetim görevleri ve hedefleri karıştırmayacaklar ve büyük resmi daha kolay görebileceklerdir. Kurumsal stratejik planlama firmanıza gelen tekliflerin konumlandırılmasında ve bölge planı yapmak konusunda size yardımcı olacak ve efektif stratejiler geliştirmenizi sağlayacak bir araçtır. Elbette her firma için özel olarak planlama yapılmalıdır, çünkü her piyasanın farklı dinamikleri vardır ve bu dinamikler etrafında özel stratejiler planlanmalıdır.

Özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte öngörülemeyen risklerin firmaları olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle firmaların bundan sonraki süreçte kurumsal stratejik planlar doğrultusunda ilerlemeye önem vermesi gerekmektedir. Görünür olmayan riskleri dahi değerlendirmeye alabilecek bir iş akış düzeni oluşturulmalıdır.

Strateji sıklıkla yanlış bağlamda kullanılan bir kelimedir. Çoğu insan bunu hedeflerle karıştırır. Esasen, strateji nasıl kazanacağımızın bir yol haritasıdır. Bulunduğunuz yer “mevcut durumunuz” ve gitmek istediğiniz yer “olmanız gereken durumunuz” olmalıdır. Bu boşluğu nasıl kapatacağınız sizin stratejinizdir.

Bir şirket için de bu tam anlamıyla bu şekilde işlemektedir. Strateji aynı strateji sadece kapsadığı alan farklı diyebiliriz. Firmaların stratejik hedeflere önem vermesi ise bambaşka bir konudur. Kurumların stratejik hedefleri denildiğinde belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılan stratejiler düşünülmelidir.

Örnek olarak bir şirketin belirli bir satış hedefi koyduğunu farz edebiliriz. Söz konusu hedefe ulaşmak için geçecek zaman, izlenecek yollar, kazanılacak ve kaybedilecek şeyler gibi birçok şeyi planlayarak ilerlemek şirketin belirli bir stratejiye sahip olduğunu göstermektedir.

Planlanan strateji ile riskleri, kazanımları analiz etmek ve o şekilde aksiyon almak firmanız için önemli olacaktır. İş dünyasında 3 ana strateji katmanı olduğu söylenebilir. Bunlar; Kurumsal Strateji, İş Stratejisi ve İşlevsel Strateji olarak ele alınmaktadır. Bu metinde size kurumsal strateji hakkında bilgi veriyor olacağız.