Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin verimliliğini sürdürebilmeleri ve gelişme gösterebilmeleri, ancak organizasyonlarının kusursuz olması ve yönetim sisteminin başarılı olabilmesiyle mümkündür. Eksiklerinin profesyonel bir yönetim danışmanlığı firmasının hizmetiyle giderilmesi, şirketlerin geleceği için atabileceği en doğru adımlardan birisidir.

Ortak Akıl Danışmanlık olarak müşterilerimizin organizasyon yapıları, etkili iş stratejileri ve iş yöntemleri ile ilgili konularda sorun yaşadığı hususları değerlendirme, ilgili sorunları gidermeye yardımcı olabilecek çözüm önerileri sunma ve uygulama gibi hizmetler sunmaktayız. Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetimiz kapsamında çalışılan firmanın organizasyon yapısı tümüyle göz önüne alınır. Ekibimizin yapmış olduğu analizler sonucunda birçok farklı disiplin (bilgi teknolojileri, pazarlama, satış, vb.) de ortaya konarak verimli olabilecek çözümler üzerinde durulmaktadır. Boyutu ne olursa olsun firmalar için bazı yönergelerin hazırlanması da hizmetlerimizden birisidir. Bunlara ek olarak aile şirketleri için anayasa hazırlanması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz.

Yönetim danışmanlığı, işletmeler için performans iyileştirmesini temel alan rehberlik ve danışmanlık uygulamasıdır. Firmalar kabiliyet ve becerilerinin sınırlarına ulaştığında, şirket içi sorunları düzeltmek veya kârlılığı artırmak amacıyla yönetim danışmanına başvurabilirler. Yönetim danışmanı, ilgili sorunu temel alarak yaptığı analizler sonucunda sorunun giderilmesi için bir veya daha çok şirket seçeneği önerir.

İşletmelerin nihai amaçlarından birisi olan kârlılık, işletmeler için bir problem olduğunda, örneğin işletmenin düzenli olarak azalan bir kârlılık durumu söz konusu olduğunda, sorunun giderilebilmesi için üretim performansının artırılması, atık yönetimi, çalışan maaşlarının düzenlenmesi, vb. pek çok uygulamaya başvurabilir. Fakat bazen işletmelerin içeriden göremediği önemli detayları, tarafsız bir gözle değerlendirebilecek danışmanlara ihtiyaç duyulur. Danışmanlar yılların verdiği iş deneyimi ile şirket içi organizasyon, pazarlama, satın alma, vb. konularda hedeflere ulaşılabilmesi için birçok etkili çözüm ortaya koyabilir.

Yönetim danışmanının önemli bir görevi de iş yerinde verimliliği artırma ve iş süreçlerinin analiz edilmesi çalışmasıdır. Üretim ve verimlilik, şirketler için en temel konulardır. Danışmanlık tecrübesine ve yetkinliğine sahip danışmanlarla çalışmak, doğru uygulamaların hayata geçirilmesi ve sorunlara etkili çözümler sunulabilmesi açısından önemli avantajlar sağlar.

Bilgilendirme

Yönetim Danışmanı

Hangi Becerilere Sahip Olmalı?

- Güçlü bir iş zekâsı ve müşterilerin şirket içi organizasyonlarının geliştirilmesi için geniş düşünce perspektifi.

- Girişimci bir ortamda çalışma becerisi, sürekli gelişen teknolojileri ve güncel metotları takip edebilme becerisi.

- Kişisel olarak ve ekip olarak sürekli gelişime odaklanabilme yeteneği.

- Başkalarına liderlik etme, bilgisini sürekli olarak başkasıyla paylaşma dürtüsü ve kararlılığına sahip olma becerisi.

- Küresel bir ağ oluşturabilme, hızlı büyüme modelinde özerk bir şekilde çalışmaya açık olabilme, kendi kişisel büyüme planına sadık kalma becerisi.


İşletmelerin kendine özgü karakterleri, çalışan ve yönetim kadrosu olsa da yönetim danışmanından beklentiler ve aranan özellikler genellikle aynıdır. 

Yönetim danışmanının sahip olması gereken yetkinlikler şu şekilde sıralanabilir:

Email us

Sorunları çözme kabiliyetine sahip olmak

Email us

Sürekli öğrenme ve gelişmeye açık olmak

Email us

Etkili iletişim becerilerine sahip olmak

Email us

Kapsamlı iş planı ortaya koyabilmek ve bu plan doğrultusunda faaliyetleri yürütmek

Email us

Kendisinden beklenilen özellikleri karşılamak ve verimli bir iş anlayışına sahip olmak