Maliyet Muhasebesi

Uzman kadromuz ile imalat firmalarının hammadde girdilerinden başlayarak üretim aşamaları tek tek incelenerek yarı mamul, mamul aşamalarındaki direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik, genel üretim giderleri vb. safhalarındaki harcamalar kontrol edilerek, işletmenin görünen ve görünmeyen giderlerini kontrol altına alarak, birim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması ile ilgili analiz yapıyoruz. Böylece firmanın gerçek karlılığını tespit edilmesi ve maliyet giderlerinin düşürülmesini sağlamaktayız.

Email us
Üretilen mamul ve hizmetlerin birim maliyetlerini ölçmek.
Email us
Yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir bilgiler vermek
Email us
Stokların değerlerini hesaplamak.
Email us
Geleceğe yönelik planların (bütçelerin) yapılmasına yardım etmek.
Email us
Maliyet kontrolüne yardımcı olmak
Email us
Giderlerin kontrolünü ve kalite standartlarını korumak koşulu ile olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemleri geliştirmek.