Yönetim Danışmanlığı Kapsamında Elde Edilecek Avantajlar

- Daha iyi kalite: Ürün veya hizmetler için bir standardizasyon belirlenmesi, izlenebilirliğin mümkün olması, kişi veya kişilere bağlı değişkenlerin en aza indirilmesi.

- Daha düşük maliyet: Sistemin tüm yapısı göz önünde bulundurularak analiz edilmesi.

- Daha yüksek verimlilik: Katma değer avantajı sunan faaliyetler, sürekli ve seri üretim, müşteri taleplerinin karşılanması.

- Şirket içi eğitim, şirket kültürü.


- İnsan kaynağının en verimli şekilde kullanılabilmesi: Çalışanların katılımı, çalışan memnuniyeti, performans yönetimi, işlerin kişilere düzenli bir şekilde dağıtılması.

- Yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında işletme kültürüne bağlı kalınması önemlidir. Danışmanlık hizmeti veren firmalar bu hususta, şirket ile çatışma içerisinde olmamalıdır. Bağımsız bir perspektiften şirket içi organizasyon ve iş süreçlerinin değerlendirilmesi, sorunların giderilmesi için temel prensiplerdendir.


Sektöre ve rekabete bağlı olarak farklı türde yönetim teknikleri uygulanabilir. Şirket içi organizasyon yapısı, farklı yönetim teknikleri için aynı sonucu vermeyebilir. Yönetim danışmanı hizmetlerinde, işletme türüne, çalışan sayısına, rakiplerin durumuna ve piyasa şartlarına göre ideal yönetim biçimi belirlenir. Yapılan uzman analizleri sonucunda yönetim, üretim ve pazarlama gibi konularla ilgili bir rapor hazırlanır. Şirketin sorunları öz önünde bulundurulmalı, yalnızca iş yeri sahibinin ve yönetim kadrosunun istek ve talepleri değil; firmanın çalışanlarının da durumu değerlendirilerek çözüm yöntemlerine başvurulmalıdır.

Danışmanlık hizmetlerinde unutulmaması gereken bir diğer konu da kesintisiz olarak şirket faaliyetlerinin, belirli bir sistem kapsamında yürütülmesidir. Hizmet verilen firmanın kendisini geliştirilebilmesi ve öğrenmesi hedef alınırken, yönetim danışmanının da farklı kültürlerde kendisine bir şeyler katabilmesi önemlidir. Bu kapsamda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu da her iş kolunun ve her firmanın, farklı organizasyon yapısına ve iş yapma biçimine sahip olması gerektiğidir. Bu kapsamda uluslararası sektörde iyi bir başarı elde etmiş yönetim şekli ve kültürü konusunda ısrarcı olmak yerine; daha ideal fikirlere yönelmenizi sağlayan yönetim danışmanlarından hizmet almak, başarı için etkili bir adım olabilir.

Yönetim Danışmanlığı Veren Firmalar, Aşağıda Belirtilen Konular ile İlgili İşletmelere Belirtilen Destekleri Sağlamaktadır.

Email us

Kurumsallaşma

Have a question

İş Süreçlerinin Belirlenmezi

Have a question

Firma içi iletişimin nasıl sağlanabileceği,

Email us

Finansal yapı ve kontrol mekanizması,

Have a question

İK yönetimi ve sürekli geliştirme faaliyetleri,

Have a question

Strateji, vizyon, misyon ve hedef çalışmaları.