Yönetim Danışmanlığı ve Faydaları Nelerdir?


Yönetim Danışmanlığı ve Faydaları Nelerdir?

Yönetim danışmanları şirketlerin doğru bir şekilde yönetilmesi için gerekli yönetim verileri ve piyasa koşullarına göre tavsiye verir ve karmaşık sorunların çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca şirketin değer katabileceği, iş performansını en iyi noktaya getirebileceği ve şirket içinde becerilerin geliştirilmesine imkân bulabileceği alanları belirler.

Yönetim Danışmanlığı (Institute of Management Consultants), profesyonel kişi veya kişiler tarafından, kamu ve özel işletmelere iş yapma yöntemlerinin belirlenmesi, iş stratejisi geliştirme, organizasyon yapısının analiz edilmesi, sorunlara karşı uygun çözüm önerileri, vb. konularda destek olan danışmanlardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de üretim, satış ve yönetim gibi konular, işletmelerin devamlılığı için birincil hususlardır. İşletmelerin kaynaklarını nasıl değerlendirdiği, sektöründe yer alan rakiplerle nasıl rekabet edileceği, pazardaki konum ve gelecek hedefleri; nasıl bir gelişim göstereceği üzerinde belirleyici faktörlerdendir. Hemen her sektörde yönetim danışmanlığı hizmetlerine başvurmak, şirketlerin kârlılık ve pazardaki durumu ile ilgili önemli faydalar sağlamaktadır.

Yönetim danışmanlığı, bağımsız olarak çalışan uzman kişilerce organizasyon, uygulama yöntemleri, yönetim ve iş stratejileri gibi sorunların analiz edilip değerlendirilmesi, uygun çözümler tavsiye edilmesi ve bu çözümlerin yerine getirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan hizmetlerdendir.

Kurumsal yönetim danışmanlığı şirketlerin üst yönetimde yer alan birisinin kararlarına bağlı kalınmaksızın şirket faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını ve kesintiye uğramamasını sağlayan süreçler bütünüdür. Kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda, şirketlerin itibarlarının ve marka değerlerinin artırılabilmesi konusunda da önemli bir yer tutar.

Kurumsal yönetim danışmanlığı, işletmelerin kurumsallaşma yolunda başvurabileceği bir hizmettir. Bu kapsamda, işletmelerin strateji ve hedeflerinin, şirket politikalarının, temel iş süreçlerinin ve şirket içi organizasyon yapısının tüm yönüyle analiz edilmesini sağlar. Bu durum analiz sonucunda, şirketin yapısına uygun olarak bir yol haritası belirlenir. Yılların verdiği deneyim, farklı sektörler üzerinde yaptığımız önemli referans çalışmalar ve uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

ANKAANT FİNANSAL DANIŞMANLIK hizmetlerinde işletmelere, şirketlere ve kuruluşlara genel bir perspektiften bakarak, A’dan Z’ye tam teşekküllü bir çözüm sunar. Zorlu piyasa koşullarında ve rekabet şartlarında işletmelerin organizasyon yapılarının nasıl düzenlenmesi gerektiği, iş süreçlerinin nasıl bir strateji üzerine kurulması gerektiği, hedeflere ulaşılması için ne gibi yöntemlerin izlenebileceği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İşletmelerin bazı yönetimsel ve organizasyonel kararlarda nasıl bir yol izleyeceği; mevcut durumu tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirme ve uluslararası seviyede gelişebilme gibi konular nezdinde önemli bir yer tutmaktadır.

Yönetim danışmanlığı ile ilgili sunduğumuz eksiksiz hizmetlerle, zaman ve maliyet açısından nasıl yönetileceği, müşteriler açısından ise nasıl bir hizmet sunulabileceği ile ilgili önerilerde bulunuyoruz. Şirketin yeniden yapılandırılması, bütçe düzenleme uygulamaları, iç denetim sisteminin nasıl hayata geçirileceği, finans raporlarının analiz edilmesi, maliyet kontrol sisteminin uygulanması, risk danışmanlığı gibi hayati konularda da müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz.


İşletmelerin daha iyi yönetilebilmeleri ve şirket verimliliğinin artırılabilmesi için deneyimli bir ekip tarafından bağımsız ve uzman hizmetlerin bütünü yönetim danışmanlığı kapsamındadır.

Bir işletmenin mali kaynaklarının verimli bir şekilde kullanabilmesi, iş gücünün en iyi şekilde değerlendirilebilmesi, şirket kültürünün korunması ve kaynakların geliştirilmesi de hizmetlerinizin bir parçasıdır. Maliyeti düşürmek ve dolayısıyla kârlılığı artırmak, yönetim danışmanlığı hizmetleriyle mümkün olabilir. Bu hizmete ayrılan bütçe, şirketin kazançları düşünüldüğünde, getirisi son derece yüksek bir yatırım olarak nitelendirilebilir. Düşük maliyetlerle, işletmelerin rakiplerine üstün kurabileceği uygulamalara başvurulması için en etkili faaliyettir.

Firmaların daha iyi büyüme rakamlarına ulaşabilmesi, belirli bir analiz sonucu ortaya konan tavsiyelerle mümkündür. İş yerinin konumunu daha ileriyle taşımak için yönetim danışmanlığı hizmetlerinden faydalanılabilir.